Forbrugsregnskaber

 

OBS

Der pågår i øjeblikket en udskiftning af vand og varmemålere i ejendommen. Ikke alle lejligheder har p.t. fået opsat de nye fjernaflæste målere.

 

Regnskabsåret for vand og varme går fra 1. oktober til 30. september.

 

Vand og varmemålere fjernaflæses af MINOL/Brunata pr. 30. september og herefter udarbejdes regnskabet, som udsendes ca. 4 måneder senere af administrator, Boligexperten. Der afregnes via opkrævningen af fællesbidrag i juli måned.

 

Der opkræves acontobeløb for vand og varme 4 gange årligt, via opkrævningen af fællesbidrag.

 

Om man skal have penge tilbage eller betale mere, afhænger af, om ens forbrug er højere eller lavere end det, man har betalt i aconto hvert kvartal i regnskabsåret.

Hvis det af regnskabet fremgår, at man skal have penge tilbage, betyder det således, at der har været betalt "for meget" i aconto. Eller, at man har "forbrugt mindre" vand/varme end forventet.

Hvis regnskabet derimod siger, at man skal betale mere, betyder det, at der har været betalt "for lidt" i acontobeløb i regnskabsåret. Og dermed har man "forbrugt mere" vand/varme end forventet.

 

Man kan godt ændre på acontobeløbet. Ønsker man dette, skal den enkelte ejer kontakte administrator, Boligexperten.

 

På dette link:

https://vimeo.com/170463302?ref=em-share

kan man i øvrigt se en video med en forklaring af årsaflæsningen.  Linket er fra Brunatas hjemmeside.

 

El

F.s.v.a. elektricitet, så kan man som ejer selv frit vælge hvilken el- leverandør man ønsker at benytte. Der afregnes direkte med leverandøren.

 

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Antal besøgende: 95055 (denne uge: 1495)