Afholdelse af generalforsamling i en Corona- tid

Dato: 30-04-2020

Den ordinære generalforsamling i E/F Palermohus var planlagt til afholdelse 16. marts 2020. Da det officielle Danmark kort tid forinden indførte forbud eller begrænsninger mht. forsamlinger, måtte vi udskyde generalforsamlingens afholdelse.

I den nuværende situation, hvor der stadig er forbud/begrænsninger og vi skal holde afstand til hinanden, er det vanskeligt, ja næsten umuligt, at afholde vores generalforsamling på sædvanlige vilkår.
Den enkelte ejers sikkerhed og sundhed må komme i første række. Det vil også være vanskeligt at finde lokaler til en generalforsamling, hvor der kræves 4 kvadratmeter til rådighed pr. person. F.eks. vil 45 deltagere kræve et lokale på minimum 180 kvadratmeter.

Bestyrelsen og administrator, Boligexperten, har løbende drøftet situationen, som er ganske uden fortilfælde. Spørgsmålet om, hvordan vi så kan sikre, at der bliver afholdt en generalforsamling, som det foreskrives i foreningens vedtægter, så foreningen bl.a. kan få vedtaget regnskab, budget og nødvendig renovering af ejendommen, er påtrængende.

Boligexperten og brancheorganisationen EjendomDanmark har arbejdet på en alternativ nødløsning for afholdelse af generalforsamlinger - UDEN at de enkelte ejere møder fysisk frem til generalforsamlingen.

Løsningen er, at generalforsamlingen afvikles på baggrund af fuldmagter fra foreningens medlemmer, de enkelte ejere, som altså IKKE deltager i selve afviklingen af generalforsamlingen.

Rent praktisk afvikles generalforsamlingen hos Boligexperten, med deltagelse af undertegnede formand, næstformand Sebastian Neustrup, og administrator Johnny Rieck, Boligexperten.

Foreningens bestyrelse er demokratisk valgt, så at give en fuldmagt til bestyrelsen, må være en acceptabel nødløsning. Det vil også være muligt, at give en instruktionsfuldmagt til bestyrelsen, så fuldmagten målrettes i henhold til den enkelte ejers ønsker til de enkelte punkter på dagsordenen.

Vi arbejder på, at få en ny indkaldelse sendt ud til ejerne. En indkaldelse, hvoraf det vil fremgå, at vi anbefaler, at man afgiver fuldmagt til bestyrelsen, undlader at møde fysisk op, og at generalforsamlingen vil blive udskudt, hvis enkelte ejere alligevel vælger at møde op.

Den ovenover nævnte plan for afviklingen af vores generalforsamling, er som nævnt helt uden fortilfælde. Men situationen i Danmark - og det meste af verden - er desværre også helt usædvanlig og uden fortilfælde.

Afvikles generalforsamlingen ikke som beskrevet, får vi ikke vedtaget hverken budgettet, regnskabet eller vores forslag om nødvendig vedligeholdelse i ejendommen før tidligst september måned. Afvikling af generalforsamlingen uden fysisk fremmøde, er derfor en absolut nødløsning i en situation hvor rigtig meget desværre "ikke er som det plejer at være".

Vi håber på jeres forståelse og vender tilbage med ny information på et senere tidspunkt.

På bestyrelsens vegne

Allan
FormandKommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Antal besøgende: 95054 (denne uge: 1494)