Kære ejere i E/F Palermohus

Dato: 11-05-2020

Vi har i dag udsendt indkaldelsen til vores ordinære generalforsamling, til afholdelse den 26. maj.

Som det fremgår i indledningen, beder vi ejerne om IKKE at møde op til generalforsamlingen, men i stedet for, benytte sig af den medfølgende instruktionsfuldmagt. Jeg har i tidligere opslag på Facebook og vores hjemmeside, redegjort for, at der her er tale om en absolut "nødløsning" i den her helt usædvanlige situation som vi - og det meste af verden - befinder os i.

Med "nødløsningen" kan man stadig være med til at tage demokratiske beslutninger i E/F Palermohus.

Demokratiet er altså IKKE sat ud af kraft- det er vigtigt, at understrege. Ved den løsning vi nu har valgt, så får samtlige 173 ejere lige mulighed for, at få medbestemmelse og indflydelse. Nemlig ved at give instruktionsfuldmagt til bestyrelsen.

Jeg appellerer til jer alle, om at udvise forståelse for den her situation og den løsning, vi af hensyn til vores ejerforening, har valgt.
Og til at udfylde instruktionsfuldmagten og på den måde alligevel bidrage til den demokratiske proces.

I tidligere opslag, har jeg skrevet, at jeg godt er klar over, at man som ejer måske sidder med spørgsmål til den udsendte beretning, regnskab eller de forskellige forslag. Svar, som man ikke kan få, når man ikke kan deltage i generalforsamlingen. Jeg har også skrevet, at vi arbejdede på en "nødløsning" desangående.

Nu kan jeg så løfte sløret, for hvad denne "nødløsning" går ud på.

Har man som ejer spørgsmål til generalforsamlingens dokumenter, det være sig beretningen, budgettet, regnskabet eller de forslag vi har stillet, så kan man:

1) Sende en e-mail.

I perioden indtil den 18. maj 2020 kan man sende en mail til bestyrelsen, på adressen: bestyrelsen.palermohus@outlook.dk, og i emnefeltet angive "GF 2020".
Skriv så kort og præcist som muligt, det man ønsker svar på.

Vi samler spørgsmålene sammen og grupperer dem efter emne og svarene offentliggøres omkring den 20. maj, på Facebook, hjemmesiden og i PROBO.

Bemærk, at vi ikke svarer retur på de modtagne e-mails. Alle spørgsmål/svar vil, som nævnt, kunne findes på de ovennævnte platforme.

2) "Mød bestyrelsen".

Mandag den 18. maj 2020, vil der være "åbent hus" på viceværtens kontor, Caprivej 2, kælderen, i tidsrummet fra kl. 19:00 - 19:30.

Her vil undertegnede og vicevært, Jan Knudsen, være tilstede og besvare eventuelle spørgsmål. Man kan også aflevere fuldmagten til bestyrelsen ved samme lejlighed.

Det er vigtigt at understrege, at der IKKE bliver tale om en "mini generalforsamling" og vi debatterer heller ikke på indholdet i generalforsamlingens dokumenter. Man får blot lejlighed til at stille sine spørgsmål og undertegnede eller Jan besvarer så spørgsmålet efter bedste evne.

OBS!

Det siger sig selv, at vi ikke kan være mange personer på kontoret. Der gælder derfor disse retningsliner, som ubetinget skal respekteres.

* Kun en enkelt ejer ad gangen må komme på kontoret. (2 hvis der er en ægtefælle/samlever med)

* Indgang skal finde sted fra Caprivej 2 og udgang via døren til Messinavej. (Hjørnet af Caprivej/Messinavej)

* Man skal pænt vente ud for opgangen Caprivej 2. Her bliver man så budt inden for, når det er blevet ens tur.

* Jan og undertegnede giver ikke hånd og vi krammer ikke. (Selvom vi gerne ville) :-)

* Vi sidder i behørig afstand til hinanden, jvf. de gældende regler udstedt af myndighederne.

Jeg understreger igen, at vi udelukkende besvarer eventuelle spørgsmål til generalforsamlingen, og der ikke bliver nogen "debat".

Både Jan og undertegnede bliver på vores pladser indtil alle der måtte møde op, har fået lejlighed til at stille sit spørgsmål.
Er der ingen "i kø" kl. 19:30 så lukker og slukker vi.

Jeg er selvfølgelig godt klar over, at det ovennævnte ikke på nogen måde, er lige så godt og optimalt, som hvis vi havde kunnet afholde vores generalforsamling "som vi plejer". Dette er som bekendt, desværre ikke muligt.

Venlig hilsen
Allan
Formand
E/F PalermohusKommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92996 (denne uge: 1291)