Bestyrelsens beretning for året 2015

Dato: 09-03-2016

Bestyrelsens beretning for året 2015

Kære ejere i E/F Palermohus,

Bestyrelsen glæder sig til at kunne byde jer velkommen på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. marts 2016 kl. 19:00.
På de følgende sider vil vi kort gennemgå nogle af de projekter, opgaver og udfordringer, vi har været igennem i 2015 samt de kommende projekter i 2016. Strukturen for beretningen er den samme som i de tidligere år, men det er med en ny formand, at bestyrelsen påbegyndte arbejdet straks efter den ordinære generalforsamling i april måned 2015.

Året 2015 i E/F Palermohus.

Nye vedtægter
På den omtalte ordinære generalforsamling blev forslaget til nye vedtægter for ejerforeningen vedtaget, men ikke med de krævede 2/3 af de stemmeberettigede stemmer, hvis forslaget skulle kunne vedtages på en og samme generalforsamling. Den nyvalgte bestyrelse fik derfor som en af sine første opgaver at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få de nye vedtægter endeligt vedtaget. Denne ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i maj måned 2015, og som forventet blev forslaget vedtaget, og de nye vedtægter er nu gældende for ejerforeningen. Det har været forbundet med store omkostninger, ca. kr. 85.000,-, grundet den pantstiftende bestemmelse, at få vedtægterne tinglyst m.v., og årets resultat er da også påvirket heraf. Mere om dette under afsnittet ”Foreningens økonomiske situation”.

Ny husorden
På den ekstraordinære generalforsamling fremlagde bestyrelsen ligeledes dens planer og tanker for ejerforeningens fremtid, både på den korte og lange bane.
En af disse tanker var, at med nye vedtægter i hus, så var tiden kommet til en ny og opdateret husorden. Arbejdet med at få en ny husorden på plads blev færdiggjort i august måned, og som vedtægterne foreskriver, blev den varslet i 1 måned på opslagstavlerne i alle opgange.

Ny hjemmeside
Bestyrelsen mente også, at tiden var kommet til en ny og mere moderne hjemmeside.
Vi gik straks i gang med arbejdet og samtidigt med, at vi kunne offentliggøre den nye husorden, kom vores opdaterede hjemmeside i luften. Hjemmesiden er langt lettere for bestyrelsen at opdatere og vedligeholde, og vi synes selv, at den præsenterer ejerforeningen på en professionel måde og giver såvel ejere, lejere og andre interessenter rigtig god information om vores forening og ejendom. Vi har forsøgt at give god information om, hvordan ”vi gør tingene” her hos os, og samtidigt har målsætningen været, at både ejere, lejere, potentielle boligkøbere og andre med interesse for E/F Palermohus nemt og hurtigt skal kunne finde svar på deres spørgsmål om dette og hint.
Vi har helt bevidst lagt masser af flotte billeder ind på hjemmesiden for at vise ”hvem vi er”, og at ejerforeningen generelt er et godt sted at bo, og at vi har det godt med hinanden.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der har været en positiv effekt af den nye hjemmeside, da antallet af henvendelser fra især nye beboere om så forskellige forhold som aflæsning af el, gas, levering af TV, internet, udskiftning af pakninger på vandhaner, udskiftning af sikringer osv. osv., som de tidligere bestyrelser har brugt rigtig meget tid på ikke kun at besvare, men også på at ”rykke ud til”, er faldet efter, at den nye hjemmeside gik i luften.
Vi oplever dog stadig at få henvendelser fra nye lejere som har spørgsmål som de ovennævnte. Disse lejere er nok ikke i tilstrækkelig grad blevet informeret om, hvilke opgaver, der påhviler dem selv som lejere, og hvilke de er nødt til at vende med deres udlejer direkte. For at hjælpe disse lejere og ejerne også, har vi i 2015 opdateret vores Problemløsningsskema, som beskriver en række forhold og giver svaret på, hvordan man som hhv. ejer og lejer skal forholde sig i de konkrete tilfælde. Problemløsningsskemaet ligger til download på hjemmesiden i mappen ”Problemløsningsskema” i dokumentarkivet som findes under rubrikken ”For ejere”. Skemaet findes også som ”hand out” på viceværtens kontor.

Præsentationsvideo om E/F Palermohus
Vi har i 2015 i samarbejde med UNIK Boligsalg fået produceret en kort og gratis præsentationsvideo om vores ejerforening og de fortræffeligheder vi kan byde på her hos os og i lokalområdet. Præsentationsvideoen kan ses på vores hjemmeside via dette link:

http://www.palermohus.dk/page. 33914.5474. praesentationsvideo-om-e-f- palermohus.aspx

Facebook-gruppen
Vores Facebook-gruppe er i skrivende stund oppe på over 130 medlemmer.
Bestyrelsen har flittigt benyttet dette medie i 2015 til at give en hurtig besked til beboerne om alle mulige forhold, som f.eks., at der er lukket for vandet næste mandag, vaskemaskinen i vaskeriet på Venedigvej er i uorden, etc. etc.
Gruppen er også hyppigt benyttet som kommunikationsforum beboerne i mellem.
Vores beboere har delt viden og information og gode råd til hinanden i stor stil. Generelt har vi en god og saglig tone i gruppen, og vi tror, at vi med Facebook-gruppen kan skabe et bedre sammenhold i blandt beboerne, ejere såvel som lejere. Visse emner forsøger bestyrelsen dog at holde ude fra Facebook (klager over naboer og evt. andre beboere f.eks.), da siden er ment som et kommunikationsforum beboerne i mellem, først og fremmest, men som sagt også så bestyrelsen kan opdatere om forhold, der er relevante for ejendommens beboere. Man er velkommen som medlem af gruppen, hvis man ejer eller lejer en lejlighed i E/F Palermohus eller har en anden interesse i os.

Projekt duebekæmpelse
Et af de større projekter i 2015 var at få minimeret problemet med duerne i ejendommen. Duer havde været et stort problem igennem mange år og ”due høm høm”, skæmmet vores ellers fine gård. Den nyvalgte bestyrelse tog som en af sine første opgaver hånd om dette ved at indgå aftale med SkadedyrsKontrol Sjælland om at få duerne bortskaffet fra ejendommen. Denne bortskaffelse foregik dels ved indfangning via bure placeret på ejendommens tag, og dels blev duerne reguleret ved skydning.
I løbet af en måneds tid fik vi bortskaffet ca. 60 duer. Vi kan aldrig helt undgå, at duer i ny og næ vælger at gøre ophold på taget eller altanerne på vores ejendom. Det kan derfor ikke understreges kraftigt nok, at man som beboer også har et ansvar for at duerne ikke igen skal komme til at udgøre et så stort problem for os. Som beboer skal man sørge for, at duerne ikke bygger rede på sin altan, og man skal undlade at fodre dem. Duerne er, som også tidligere beskrevet i andre beretninger, meget territoriale dyr, der vender tilbage til det samme sted år efter år for at lægge æg. Selv duernes unger vender i de fleste tilfælde tilbage til dér, hvor de er klækket for at bygge rede. Vi gør derfor igen opmærksom på, at hver enkelt lejlighed/beboer kan få et tilskud til udgiften til opsætning af duepigge på altaner og sålbænke, så duerne ikke kan lande der og dermed bygge og opretholde en rede.
Ordningen er, at der ydes tilskud på halvdelen af udgiften til indkøbet af duepigge, dog maksimalt kr. 400,- pr. lejlighed. Beboerne/ejerne ville selvfølgelig skulle fremvise dokumentation for købet i form af en faktura.

Samarbejdet med SkadedyrsKontrol Sjælland forløb i øvrigt på alle måder tilfredsstillende. Undertegnede formand var selv tilstede i gården kl. 04:15, da duebekæmperen startede sit arbejde. Om end det var et drastisk skridt, så må hensynet til ejendommen og vores beboere veje tungere end følelser.
Duerne er skadedyr og problemet var vokset sig så stort, at vi ikke mener, der var nogen anden udvej end den valgte. Det blev til mange møder med duejægeren i de tidlige morgentimer, og som tiden gik, kunne bestyrelsen og vores beboere se resultatet af duejægerens indsats: langt færre duer i ejendommen og en endnu flottere gård uden ”due høm høm” overalt.
 
Vaskerierne
I foråret skete der det, at den maskine, vi bruger til at optanke vaskekort med, gik i stykker, og det var således ikke muligt at optanke vaskekort. Det var ikke umiddelbart klart for vores leverandør, om maskinen kunne repareres, men vi blev enige om, at det skulle forsøges, da man ikke længere kan anskaffe en tilsvarende maskine. Så maskinen blev sendt på værksted i det jyske. Dette betød, at vi i en længere periode hen over sommeren, måtte lade beboerne vaske gratis, da vi ikke mente det var rimeligt, i den opståede situation, at fastholde kravet om betaling. Leverandøren kunne efter en måneds tid meddele os, at optankningsmaskinen desværre ikke kunne repareres. Gode råd var da dyre, men det lykkedes os dog at få indkøbt en optankningsmaskine som næsten fungerer på samme måde som den gamle og som passer til vores vaskerier.
Dette kostede ejerforeningen ca. kr. 10.000,- og dertil skal lægges de mistede indtægter på salg af vaskekort. Alternativet til den løsning vi valgte havde været, at vi skulle indføre et helt nyt system på vaskerierne. Løseligt anslået ville omkostningerne hertil beløbe sig til mellem kr. 50.0000 og kr. 80.000,-. På den baggrund mener vi, at vores nuværende løsning er den bedste og billigste for nærværende. Først på året gik en af vaskemaskinerne i stykker, og da det ville koste over kr. 10.000,- at få maskinen repareret, og da den var meget nedslidt og sandsynligvis snart igen kræve udgifter til reparation, valgte bestyrelsen at indkøbe en ny vaskemaskine i stedet for. Derudover har vi desværre haft betragtelige udgifter til reparationer på de øvrige vaskemaskiner. I mere end halvdelen af de tilfælde en vaskemaskine går i stykker, er årsagen, at man glemmer at tømme sine lommer for mønter, kuglepenne etc. Også BH- bøjler sætter sig tit fast i tromlen, hvilket kræver tilkald af service og dermed en omkostning for ejerforeningen. Vi opfordrer alle til at huske, at tømme alle lommer før man kommer sit tøj i vaskemaskinen. Bh’er kan med fordel vaskes i en vaskepose, det ville i hvert fald forhindre, at bøjlen sætter sig fast i tromlen og dermed koste os penge.
En af serviceteknikkerne fra Miele, vores leverandør, har i øvrigt vurderet, at de tilbageværende vaskemaskiner bør kunne holde minimum 3 år endnu, og at det altså stadigvæk godt kan betale sig at reparere på dem.

Beboerdag 2015
Vi afholdt årets beboerdag den 6. juni, - traditionen tro - første lørdag i juni måned. 
Sjældent har så mange beboere mødt op som tilfældet var i 2015. Mange forskellige opgaver fik vi løst i løbet af eftermiddagen. Der blev pudset vinduer og fejet i kælderen.
De nyindkøbte havemøbler blev samlet og taget i brug med det samme. Træerne blev beskåret, ukrudt blev luget væk. Gården blev fejet og gelændere vasket og rengjort.
Alt i alt blev der knoklet i nogle timer og efterfølgende stod den på hyggeligt samvær og samtale over bordene, og bestyrelsen bød på de nu så berømte Palermo-pandekager, te og kaffe. Vi siger en kæmpe tak til de fremmødte – I gjorde en synlig forskel til glæde for alle beboere i E/F Palermohus.
Vi håber at se mindst ligeså mange beboere lørdag den 4. juni 2016, hvor Beboerdagen 2016 løber af stabelen.

Cykeloprydning
Vi fik ryddet godt op i vores cykelkældre og rundt omkring ejendommen i efteråret.
Ca. 40 cykler uden ejer blev bortskaffet. Vi forventer igen at foretage en cykeloprydning i 2016.

Nye møbler til gården
I juni måned indkøbte bestyrelsen nye og fine møbler til gården. 3 nye bænkesæt og cafeborde med tilhørende stole blev det til. Det hele blev, som nævnt tidligere i denne beretning, samlet og taget i brug på den årlige Beboerdag. Vores gårdmøbler har været flittigt benyttet hen over sommeren, og mange måltider er nydt i gården i det gode sommervejr.

Ny aftale med YouSee om Grundpakken
E/F Palermohus har en kollektiv aftale med YouSee om levering af tv til ejerforeningen. Indtil for et par år siden var kravet, at alle hustande skulle deltage med Fuldpakken.
Vi fik så justeret aftalen til, at den kun gælder for Grundpakken, som afregnes via fællesudgifterne, og at man som ejer/beboer selv kan opgradere til hhv. Mellem- og Fuldpakken ved at kontakte YouSee. For Mellem- og Fuldpakken afregnes direkte med YouSee. Ved udgangen af 2015 har bestyrelsen genforhandlet en ny og opdateret aftale med YouSee med virkning fra 1. januar 2016.
I følge aftalen er prisen for Grundpakken uændret set i forhold til 2015. Derudover har alle ejere/beboere mulighed for at benytte sig af foreningsfordele på bredbånd og mobil på baggrund af deres TV pakke. For mere information om disse fordele henviser vi til vores hjemmeside:

http://www.palermohus.dk/page. 72318.yousee-kabel-tv.aspx

I de tidligere aftaler har det været et krav fra YouSee, at samtlige husstande i
E/F Palermohus var tilknyttet en aftale om Grundpakken. I den nye aftale er kravet, at minimum 150 husstande skal deltage for at prisen ikke vil berøre de tilbageværende husstande. Hvis der opleves frameldinger fra mere end 23 husstande ud af det samlede antal på 173 husstande, påberåber YouSee sig retten til at genforhandle foreningsaftalen. Bestyrelsen fandt det imidlertid ikke rimeligt over for ejere, der ønsker at beholde deres Grundpakke, at de kan risikere en eller flere prisstigninger i løbet af 2016, og bestyrelsen valgte derfor at informere om den nye aftale ved at udsende en skrivelse med posten/via e- mail til samtlige udeboende ejere og at informere om den nye aftale ved opslag offentliggjort på opslagstavlerne, hjemmesiden samt i vores Facebook-gruppe.
Da vi ikke på forhånd vidste, hvor mange ejere måtte ønske at framelde sig Grundpakken, valgte vi i skrivelsen at give ejerne mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at framelde sig YouSee Grundpakken. Dette skulle ske skriftligt til bestyrelsen og senest den 15. januar 2016. I skrivelsen gjorde vi det klart, at der foreløbigt, indtil generalforsamlingen, ville være et krav på mindst 150 deltagende husstande. Skulle flere end 23 hustande ønske at framelde sig aftalen, måtte alle forblive i aftalen frem til generalforsamlingen for at undgå en prisstigning for de tilbageværende deltagere, før den nye aftale havde været til debat på den kommende generalforsamling. Status ved fristens udløb var, at 6 ejere ønskede at framelde sig Grundpakken. Udfordringen er nu at få afklaret hvorledes vi skal forholde os i det tilfælde, at endnu 17 ejere ønsker at framelde sig Grundpakken.
Skulle situationen opstå, vil bestyrelsen selvfølgelig rette henvendelse til YouSee og  forsøge at forhandle sig frem til en løsning, så vi undgår en prisstigning for de tilbageværende deltagere. På generalforsamlingen den 29. marts vil vi nærmere redegøre for aftalens indhold og den Folketingsbeslutning om TV- Pakker, som forventes vedtaget med virkning fra den 1. juni 2016. På generalforsamlingen vil ejerne få mulighed for at komme med indput til hvordan bestyrelsen skal forholde sig til YouSee, set i lyset af den nye aftale og Folketingets lovpakke.

Ejendoms/viceværtservice
Det gode samarbejde med Ren Ejendomsservice er fortsat i 2015. Ren Ejendomsservice har, heldigvis, vist sig som en stabil og troværdig samarbejdspartner, der grundlæggende sørger for, at driften af ejendommen forløber på en sådan måde, at bestyrelsen kun inddrages i det omfang det er nødvendigt.
Husk, at Ren Ejendomsservice kan kontaktes på mail: ren@ren-ejendomsservice.dk, hvis der f.eks. er gået en pære i opgangen, eller hvis der skal skiftes navneskilte på dørtelefon og/eller postkasse. Man kan også lægge en seddel i viceværtens/bestyrelsens postkasse, Caprivej 2, kælderen.

Lidt af hvert og ikke mindst
Bestyrelsen har i 2015, udover de ovenfor nævnte projekter og opgaver, været travlt beskæftiget med mange forskellige ad hoc opgaver. Blandt andet har vi sørget for service og vedligeholdelse på ejendommens dørpumper. Disse kan til tider være lidt af en udfordring, da, hvis pumperne er spændt for stramt, lukker med et hårdt smæk, hvilket kan give skader på murværket. Er dørpumpen derimod ikke spændt stramt nok, lukker døren ikke korrekt, og slet ikke hvis der er blæst imod døren.
Opgangsdørene på Palermovej 1, 3, 7 og 11 har fået påsat nye lister, da de eksisterende var præget af tidens tand eller helt faldet af døren. Vi havde heldigvis et antal lister på lager, hvilket gjorde omkostningerne så lave som muligt.
I 2015 har der været udført en mindre reparation af taget. Vi fik udbedret 6 –8 mindre huller. Heldigvis er vurderingen fra tagfirmaet, at det stadig kan betale sig at reparere på taget. Desuden er der udført reparation eller udskiftning af et par løse zink- tagkanter rundt omkring ejendommen.
Ejendommens dørlåse er også blevet efterset og smurt med olie og enkelte er blevet udskiftet.
På Caprivej og Messinavej er en rottefælde af plast blevet udskiftet til en af rustfri stål for at minimere risikoen for ubudne ”gæster” i ejendommen. I samme omgang fik vi muret omkring en faldstamme i et kælderrum, igen for at sikre ejendommen bedst muligt. I cykelkælderen ved Palermovej 5 fik vi opsat 2 sensorlamper således, at man nu ikke længere behøver at have lommelygten frem, når man har ærinde i området.
I et mindre antal kældernedgange er der ”buler” i malingen, og den er ligeledes afskallet visse steder. Dette skyldes en kombination af fugt og salpeterudtræk i muren. Vi har overvejet en mulig løsning som f.eks. kunne bestå i, at man fjerner malingen og i stedet kalker væggen, så den kan ”ånde”, og dermed minimerer vi risikoen for de mindre pæne ”buler” og afskallingen.

Foreningens økonomiske situation
Bestyrelsen kan igen i år konstatere, at foreningens økonomiske situation er god.
Årets resultat udviser et overskud i omegnen af kr. 50.000,-, hvilket er over budgettet, og dette til trods for, at advokatudgiften til de nye vedtægter ikke var indregnet i budgettet for 2015.
Bestyrelsen anbefaler fortsat, at foreningen, qua dens størrelse, opererer med en kontant reserve, der betyder, at skulle der ske uforudsete begivenheder, så har foreningen mulighed for at betale dette af den opsparede kapital, som vi har i hhv. Nordea, Vestjysk Bank og Danske Bank.

2016
Der venter den nye bestyrelse mindst samme mængde udfordringer og opgaver i 2016, som tilfældet var det i 2015.

Ejerforeningens ingeniørfirma, Gaihede A/S har gennemgået et antal altaner i ejendommen og konklusionen er, at 40 til 50 altaner, inkl. altaner med nedslidt værn, er renoveringskrævende, men der er ingen risiko for nedstyrtning. Dette antal vil løbende stige med flere brud på de støbte bunde samt de værn, der er udført i eternitplader.
Bestyrelsen vil på den kommende ordinære generalforsamling komme med en mere grundig redegørelse for altanernes forhold og stand samt give en beskrivelse af de realistiske løsningsscenarier og overslagsbudgetter for de angivne løsningsscenarier.

Bestyrelsen foreslår desuden en registrering af de enkelte kælderrum på hver enkelt lejlighed således, at vi får et fuldstændigt overblik over, hvilke lejligheder der har brugsret til hvilket kælderrum. Kort fortalt, vil vi mærke alle kælderrum med et fortløbende nummer, eksempelvis PA001, PA002 o.s.v., for kælderrum placeret på Palermovej, VE001 o.s.v. for Venedigvej, ME001 o.s.v. for Messinavej og CA001 o.s.v. for Caprivej. De enkelte ejere vil få tilsendt/udleveret en label med lejlighedens unikke nummer, (1-70-XXX-X), som herefter bedes opklæbet på lejlighedens kælderrum.
Fortløbende vil bestyrelsen foretage en registrering af kælderrum på den enkelte lejlighed. Disse oplysninger vil blive en del af ejerregistret i Boligexpertens system.
Dette arbejde vil formentligt vare et års tid, men slutresultatet skulle gerne være, at ingen ejer vil være i tvivl om hvilket kælderrum, der hører til lejligheden. For bestyrelsen og Boligexperten vil en registrering være til stor hjælp, da vi tit og ofte i forbindelse med et ejerskifte kontaktes af den nye ejer med spørgsmål om, hvor ejeren finder sit kælderrum. Desværre glemmer man ofte at få forevist og udleveret nøgle til sit kælderrum ved ejerskifte og tror fejlagtigt, at det er bestyrelsen eller viceværten som tildeler kælderrum til nye ejere.
Bestyrelsen er vidende om, at 2 ejere ikke er klar over, hvilket kælderrum de har brugsret til. Der er tale om ejere, som har købt en lejlighed for mange år siden og aldrig har gjort brug af kælderrummet og ej heller har fået det forevist ved købet af lejligheden. Vi håber, med den ovennævnte registrering, at vi får skabt klarhed over, om der evt. skulle stå ”tomme” kælderrum hen uden ejer, så vi evt. kan sikre de 2 pågældende ejere et kælderrum.
På den kommende generalforsamling informerer vi nærmere om dette projekt, som kræver ejernes samarbejde og opbakning.

Bestyrelsen vil formodentlig også se på en reparation af terrazzogulvet i stueetagen i de opgange, hvor det er mest nødvendigt. Alt i alt drejer der sig om 4 til 5 opgange, hvor gulvet i stuetagen tænger til en kærlig hånd. Da det vil være en bekostelig affære at få dette udbedret, vil vi muligvis, af økonomiske grunde, tage denne udbedring i etaper og altså ikke nødvendigvis alle 4 – 5 opgange i indeværende år.

Afrunding
Alle af de siddende 5 bestyrelsesmedlemmer er igen i år villige til genvalg på generalforsamlingen. De vedtægter vi nu opererer under, angiver, at bestyrelsen skal bestå af 3 til 5 medlemmer. Herfra skal dog lyde en opfordring til enhver ejer, der kunne have interesse i at involvere sig i ejendommens løbende drift og dermed også gøre en forskel, at møde op og stille op til bestyrelsen.

Vi håber at se så mange ejere som muligt til generalforsamlingen og til den årlige beboerdag den første lørdag i juni.

Vel mødt!


På vegne af bestyrelsen
 
Allan Møller Pedersen
Formand

 Kommentarer

  28-04-2020 - 04:53:09


  17-04-2020 - 14:54:18


  14-04-2020 - 11:00:44


  09-04-2020 - 23:16:23


  07-04-2020 - 13:24:58


  06-04-2020 - 08:55:02


  06-04-2020 - 03:57:53


  23-03-2020 - 23:25:47


  23-03-2020 - 23:25:45


  23-03-2020 - 22:32:15


  23-03-2020 - 21:28:11


  23-03-2020 - 21:28:05


  06-03-2020 - 21:10:09


  06-03-2020 - 15:14:00


  09-01-2020 - 18:22:22


  05-12-2019 - 16:13:54


wilfredr96@yahoo.com   01-11-2019 - 20:00:26
This is your employment contract http://boobs.pet/sitemaps/9.html beeg There are some candidates that may be even better than Elop, though. Gabe Newell, CEO of Valve, is a former Microsoft employee who has demonstrated skill in establishing Valve as a leader in the gaming industry—and a serious threat to Microsoft’s Xbox game console. Newell is someone who seems to grasp technology trends, and has proven adept at navigating a tech company. http://planetsuzy.fun/sitemaps/2.html sex videos On this week's Daily News Fifth Yankees Podcast, Mark Feinsand sits down with outfielder Vernon Wells to discuss the Yankees' fading postseason hopes, the tough road trip and what the team's recent stumble means going forward. http://tiava.in.net/sitemaps/4.html porn U.S. officials, chastened by a decade of fruitlessnegotiations in the Doha round of world trade talks, said theywanted to be certain of reaching a deal, and reaching onequickly, before launching talks with the EU. http://4tube.in.net/sitemaps/2.html xnxx SAN JOSE, Calif. (AP) -- A federal appeals court has slapped down Google's claim that it did nothing illegal when it collected people's personal correspondence and online activities as it created its Street View mapping project. http://porntube.in.net/sitemaps/4.html xnxx "The 3-D security ribbon is magic. It is made up of hundreds of thousands of micro-lenses in each note," said Larry Felix, the director of the Bureau of Engraving and Printing. "This is the most complex note the United States has ever produced."
  20-08-2019 - 17:11:49


  09-07-2019 - 15:44:17


  15-06-2019 - 04:36:54


  11-06-2019 - 07:43:03


  08-06-2019 - 11:08:06


orlando1k@yahoo.com   30-05-2019 - 00:25:18
Through friends http://xvedio.in.net/xvideo/ X Video What he once lacked was the self-belief. Where others might see their first England call-up as an opportunity to propel their inward cockiness to level 20 and give the go-ahead for shampoo firms to start making bids for an endorsement, Baines is a more introverted character. http://wallpapers.in.net/amishapatelsexywallpaper/ Amisha Patel Sexy Wallpaper "A consistent and clear way to identify medical devices will result in more reliable data on how medical devices are used," Shuren said in a statement. "In turn, this can promote safe device use by providers and patients, as well as faster, more innovative and less costly device development." http://xnxx.in.net/xnxxsexvideos/ Xnxx Sex Videos In a busy day in the long-running series of patent spats by the two archrivals, a U.S. appeals court earlier on wrestled with a request by Apple for a permanent injunction on sales of some phones made by Samsung for other alleged violations. http://wallpapers.in.net/sexywallpaper240x320/ Sexy Wallpaper 240x320 "I think you've got to just play each play out, regardless of circumstance, what gives your team the best chance to score and to win the game," said Romo, who has eight touchdown passes and is fourth in the league in quarterback rating. "And then obviously, when it gets to a certain point in the game, you're going to have to do things to give your team a chance." http://wallpapers.in.net/bipashasexywallpaper/ Bipasha Sexy Wallpaper "Everyone takes the VMAs so serious, and I just want to come out and, like, shoot a hotdog gun. I just wanna have fun," Miley Cyrus is shown saying. "You're always going to make people talk. You might as well make them talk for two weeks, rather than two seconds."
  28-05-2019 - 03:45:39


alexisu87@yahoo.com   19-05-2019 - 23:45:12
What company are you calling from? http://xvedio.in.net/xvidoes/ xvidoes The government has asked all miners to submit plans to build refineries or smelters ahead of a January 2014 ban on raw mineral exports, while foreign miners must sell 51 percent of their assets after 10 years of production.
  18-05-2019 - 02:55:26Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92833 (denne uge: 1128)