Projekt altanrenovering - Sidste nyt

Dato: 02-03-2017
Vedhæftet dokument: Facadetegninger pdf/401kb

Vi er nu kommet så langt med projektet, at ingeniørfirmaet Gaihede A/S, kan udsende den nedenstående informationsskrivelse til beboerne i E/F Palermohus. Skrivelsen er samtidigt offentliggjort i Facebook gruppen og vil snarest også blive opslået på opslagstavlerne i opgangene. De udvalgte altaner som skal renoveres, er markeret som røde eller gule på facadetegningerne, der kan downloades her på siden. 

På den kommende ordinære generalforsamling i ejerforeningen, vil bestyrelsen ligeledes komme med information om status på projektet og dets videre forløb.

Informationsskrivelse af den 28. februar 2017:

"Til ejere & beboere I E/F Palermohus

Varsling og orientering vedr. renovering af udvalgte altaner.

Til orientering er hermed en kort status på renoveringsprojektet. Gennem forløbet bliver også informeret gennem foreningens hjemmeside, www.palermohus.dk og Facebook-gruppen.

I løbet af vinteren er der blevet udført en ”prøvealtan” på Palermovej og Gaihede har udført teknisk materiale og projektet er nu i udbud.

Tidsplan:
Der arbejdes med en foreløbig tidsplan:
Udbud hos entreprenører: Marts 2017
Kontrakt med entreprenør: Marts/april 2017
Opstart byggeplads: April 2017
Aflevering: August 2017
Den mere detaljerede planlægning, hvor det afgøres, i hvilken rækkefølge altanerne renoveres, vil finde sted i marts/april. Her er den valgte entreprenør en vigtig partner.

Varslinger:
Vi forventer, at entreprenøren i april laver en individuel gennemgang og opmåling af alle altaner, hvor der skal betonrenoveres på altanbunden eller udføres et nyt værn/rækværk. De aktuelle beboere vil modtage en skriftlig varsling forinden.
Entreprenøren giver en skriftlig varsling til de aktuelle opgange senest 5 dage før opstilling af stillads. Her orienteres de berørte beboere om nødvendig rydning på altaner mv.
Der varsles også vedr. flytning af cykler langs facaden.

”Det kan være skidt, før det bliver godt”
Da der er tale om et større projekt, vil dette kunne have en vis indflydelse på jeres hverdag i ejendommen. Vi har derfor oplistet nogle af de ting, som I vil kunne forvente at opleve i løbet af projektet:
• Ved de ”altanranker”, hvor der skal renoveres vil være opstillet stillads 1-1½ måned. Stilladset er afdækket med plast/net i fuld højde. Nederst indhegnes med 2 m høje krydsfinerplader ved terræn. Der etableres en dør med hængelås, så stilladset kan aflåses uden for arbejdstiden.
• Der vil i byggetiden være stillads, støj, støv og aktivitet i fællesarealer fra byggeriet. Håndværkerne rydder løbende op, men det kan ikke undgås, at man kan mærke byggeriet.
• Parkeringspladser vil i perioder være begrænset af byggepladsfaciliteter og selve arbejdet.

Forsikringer
I forbindelse med arbejdernes gennemførsel tegnes all-risk bygherreforsikring og entreprenøren har gældende ansvarsforsikring.
Det anbefales, at alle kontrollerer, at egen indboforsikring er opdateret og informere eget forsikringsselskab om, at der gennemføres renovering på ejendommen.
(Enkelte selskaber kan have særlige forbehold på indboforsikring.)

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Gaihede a/s

Thomas Eriksen (te@gaihede.dk - 2546 4716)"Kommentarer

Ingen kommentar

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

E/F Palermohus
Caprivej 2, 4, 6, 8, 10, 12
Mesinavej 7 og 9
Palermovej 1, 3, 5, 7, 9, 11
Venedigvej 8 og 10
2300 København S

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Email: adm@boligexperten.dk
Hjemmeside: http://www.boligexperten.dk


BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer foreninger.

Følg E/F Palermohus her:

Facebook
Antal besøgende: 92996 (denne uge: 1291)